محمد کارآموز

محمد کارآموز

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 4688 ارجاعات
  • 38 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 7715 ارجاعات
  • 47 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال