دانشجویان دکتری

محمد کارآموز

محمد کارآموز،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 4302 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 7188 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پردو ، مهندسی عمران

1358 ← 1361

M.S ، جورج واشنگتن ، عمران

1356 ← 1358

کارشناسی ، شیراز ، عمران

1351 ← 1356

کلمات کلیدی