محمد کارآموز

محمد کارآموز،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 4067 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 6939 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پردو ، مهندسی عمران

1358 ← 1361

M.S ، جورج واشنگتن ، عمران

1356 ← 1358

کارشناسی ، شیراز ، عمران

1351 ← 1356

فعالیت های علمی