جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل،(بازنشسته)

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مایکروویو-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : +982182084208
اتاق : 2-705
Scopus
  • 1201 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 1783 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 1 01 نامشخص ترم اول 1399
ریاضیات عالی مهندسی 8101203 3 01 1399/11/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/27 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
آنتن 1 8101103 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/16 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
دایادهای گرین در الکترومغناطیس 8101604 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/08 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1398
ریاضیات عالی مهندسی 8101203 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/21 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 27 نامشخص نامشخص 3973
آنتن 1 8101103 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) 8101821 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/26 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1397
ریاضیات عالی مهندسی 8101203 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) 8101821 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/27 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 1 8101047 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
دایادهای گرین در الکترومغناطیس 8101604 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2