جعفر مساح

جعفر مساح،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 323 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته 7301330 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی به کمک رایانه 7301358 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارورزی 2 (فنی حرفه ای) 7301505 2 01 نامشخص نامشخص 3973
کارورزی 3 (کارآموزی) 7301506 2 01 نامشخص نامشخص 3973
نقشه کشی صنعتی 2 7301264 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نقشه کشی صنعتی 2 7301264 2 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی مکانیزم ها 7301366 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1