جعفر مساح

جعفر مساح،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
  • 109 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک و ماشین های کشاورزی

1381 ← 1383

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مکانیک و ماشین های کشاورزی

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه ارومیه ، ماشینهای کشاورزی

1366 ← 1370

فعالیت های علمی