جعفر مساح

جعفر مساح،

استاد
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 384 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • دفتر ارزیابی کیفیت آموزش (داکا) 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک و ماشین های کشاورزی - رباتیک

1376 ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، مکانیک و ماشین های کشاورزی

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه ارومیه ، ماشینهای کشاورزی

1366 ← 1370

فعالیت های علمی