جعفر مساح

جعفر مساح،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
Scopus
  • 150 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی