جواد فرهودی

جواد فرهودی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 302 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Diplomat ، ، مهندسی آب

… ← 1355

کارشناسی ، ، ابیاری و ابادانی

… ← 1352

Ph.D ، ، سازه های ابی

… ← 1358

فعالیت های علمی