جواد فیض

جواد فیض،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
Scopus
  • 7581 ارجاعات
  • 45 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 10876 ارجاعات
  • 57 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، نیوکاسل ، مهندسی برق

1363 ← 1367

M.S ، تبریز ، مهندسی برق

1353 ← 1354

کارشناسی ، تبریز ، مهندسی برق

1349 ← 1354

کلمات کلیدی