جواد فیض

جواد فیض،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
Scopus
  • 7234 ارجاعات
  • 45 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 10384 ارجاعات
  • 55 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، نیوکاسل ، مهندسی برق

1363 ← 1367

M.S ، تبریز ، مهندسی برق

1353 ← 1354

کارشناسی ، تبریز ، مهندسی برق

1349 ← 1354

کلمات کلیدی