علی جعفری

علی جعفری،

استاد
 • رئیس اداره خدمات پژوهشی
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
 • معاون آموزشی و پژوهشی کمیسیون کشاورزی
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • رئیس کمیسیون هیئت امنا دانشکده محیط زیست
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 02632717229
Scopus
 • 1555 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 9371 ارجاعات
 • 45 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش اجزاء محدود پیشرفته 7109233 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی 7109059 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی ماشین های برداشت 7109288 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته 7109406 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
کنترل کیفی مواد غذایی 7109345 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/08 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
روش اجزاء محدود تکمیلی 7109370 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/08 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته 7109406 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی 7109059 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی ماشین های برداشت 7109288 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1