حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری

مرتبه علمی : استاد
 • معاون ادازی و مالی
 • دبیر کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای محیط زیست
 • معاون اداری و مالی
 • عضو کمیته منتخب جذب و استخدام
 • عضو وابسته گروه مهندسی طراحی محیط زیست
 • نماینده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی طراحی محیط
 • سرپرست امور دکتری گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
 • عضو هیات تحریریه نشریه محیط شناسی
 • نماینده کمیته منتخب دانشکده
 • سرپرست رشته HSE
 • نماینده هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی
 • ریس کنفرانس
دانشکده محیط زیست
Scopus
 • 652 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نمایش 1 - 20 از 88 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204176 2 08 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
مدیریت سوانح و حوادث 8204096 2 06 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
اقتصاد محیط زیست 8204193 2 47 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
مدیریت محیط زیست 8204170 2 08 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
کارگاه مدیریت محیط زیست 2 8204190 2 08 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
درس ویژه 8204080 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
سیستم های مدیریت HSE 8204235 2 06 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
مدیریت محیط زیست 8204340 2 08 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
اقتصاد محیط زیست 2504450 2 01 هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم اول 1402
کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204176 2 08 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مدیریت سوانح و حوادث 8204096 2 06 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
اقتصاد محیط زیست 8204193 2 47 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
اقتصاد محیط زیست 1506011 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
اقتصاد محیط زیست 1006022 2 01 هفته های زوج (14:00 - 18:00) - ترم اول 1401
مدیریت محیط زیست 8204170 2 08 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
کارگاه مدیریت محیط زیست 2 8204190 2 08 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مدیریت سیستم های محیط زیست 8204021 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
سیستم های خبره و کاربرد آنها 8204033 3 02 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
اقتصاد محیط زیست 2504450 2 01 هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم اول 1401
کاربرد GIS و RS 8204067 3 02 | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 88 نتیجه
از 5