هادی بهرامی احسان

هادی بهرامی احسان،

استاد
  • عضو کمیته علمی همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
  • کمیته بزرگداشت و اعطای نشان علمی
  • کمیته برنامه ریزی و پیشنهاد فعالیت های قرآنی دانشگاه
  • دبیر دفتر هم اندیشی نخبگان و اساتید دانشگاه تهران
  • عضو شورای راهبری و سیاست گذاری بهداشت روانی دانشگاه
  • عضویت در کمیته راهبردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : 61117480
Scopus
  • 104 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.