هادی بهرامی احسان

هادی بهرامی احسان،

استاد
 • عضو کمیته علمی همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
 • کمیته بزرگداشت و اعطای نشان علمی
 • کمیته برنامه ریزی و پیشنهاد فعالیت های قرآنی دانشگاه
 • دبیر دفتر هم اندیشی نخبگان و اساتید دانشگاه تهران
 • عضو شورای راهبری و سیاست گذاری بهداشت روانی دانشگاه
 • عضویت در کمیته راهبردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : 61117480
Scopus
 • 97 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

 • عضو کمیسیون تخصصی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی 1397←1399
 • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده 1395←…
 • عضویت در کمیته راهبردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1395←…
 • معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی 1395←1398
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری 1394←1396
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
 • عضو شورای راهبری و سیاست گذاری بهداشت روانی دانشگاه 1393←…
 • عضو کمیته علمی همایش روان شناسی سلامت ایران 1393←1393
 • دبیر دفتر هم اندیشی نخبگان و اساتید دانشگاه تهران 1392←…
 • عضو هیات امنا صندوق قرض الحسنه جواد الائمه 1392←1395
 • عضو هیات علمی وابسته دانشکده فنی و معماری 1392←1394
 • کمیته برنامه ریزی و پیشنهاد فعالیت های قرآنی دانشگاه 1392←…
 • سخنرانی در کنگره امام مهدی عج 1392←1392
 • عضو کمیسیون تخصصی روان شناسی 1392←1394
 • کمیته بزرگداشت و اعطای نشان علمی 1392←…
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه تهران 1390←1392
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1389←…
 • عضو کمیته علمی همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، روانشناسی

1373 ← 1378

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، روانشناسی

1368 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، روانشناسی بالینی

1364 ← 1368

کلمات کلیدی