غلامعلی حدادعادل

غلامعلی حدادعادل،(بازنشسته)

دانشیار
  • ریاست شورای تحول علوم انسانی
  • رئیس بنیاد سعدی
  • عضو شورا و هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  • عضو شورای عالی راهبردی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه کانت 4103162 2 21 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
فلسفه کانت 4103162 2 21 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فلسفه کانت 4103256 2 22 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه