غلامعلی حدادعادل

غلامعلی حدادعادل،(بازنشسته)

دانشیار
  • ریاست شورای تحول علوم انسانی
  • رئیس بنیاد سعدی
  • عضو شورا و هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  • عضو شورای عالی راهبردی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پروفایل

  • عضو شورای عالی راهبردی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن 1390←…
  • عضو شورا و هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1390←…
  • رئیس بنیاد سعدی 1390←…
  • ریاست شورای تحول علوم انسانی 1388←…
  • عضویت شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم 1386←1389
  • عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1385←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1360 ← 1364

M.S ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1348 ← 1350

M.S ، دانشگاه شیراز ، فیزیک

1345 ← 1347

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، فیزیک

1341 ← 1345

فعالیت های علمی