غلامعلی حدادعادل

غلامعلی حدادعادل،(بازنشسته)

دانشیار
 • بیت مقام معظم رهبری ، مشاور عالی مقام معظم رهبری
 • ، ریاست شورای تحول علوم انسانی
 • ، رئیس بنیاد سعدی
 • ، عضو شورا و هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 • ، عضو شورای عالی راهبردی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

 • ، عضو شورای عالی راهبردی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن 1390←…
 • ، عضو شورا و هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1390←…
 • ، رئیس بنیاد سعدی 1390←…
 • ، ریاست شورای تحول علوم انسانی 1388←…
 • ، عضویت شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم 1386←1389
 • ، عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1385←1389
 • بیت مقام معظم رهبری ، مشاور عالی مقام معظم رهبری 1384←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1360 ← 1364

M.Sc ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1348 ← 1350

M.Sc ، دانشگاه شیراز ، فیزیک

1345 ← 1347

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، فیزیک

1341 ← 1345

فعالیت های علمی