حامد دژآباد

حامد دژآباد،

دانشیار
  • مدیر فرهنگی پردیس فارابی
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ اسلام 2205238 2 51 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1399/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
تفسیر قرآن 2 2205905 2 53 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/06 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
تفسیر قرآن 2 2205905 2 99 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ اسلام 2205238 2 51 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
تفسیر قرآن 2 2205905 2 99 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1398/03/25 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 2205823 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1398/04/01 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1