حامد دژآباد

حامد دژآباد،

دانشیار
  • مدیر فرهنگی پردیس فارابی
پردیس فارابی / دانشکده الهیات

پروفایل

  • مدیر فرهنگی پردیس فارابی 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، تهران ، علوم قرآن و حدیث

1387 ← 1391

M.Sc ، تهران ، علوم قرآن و حدیث

1383 ← 1385

کارشناسی ، تهران ، علوم قرآن و حدیث

1380 ← 1383

فعالیت های علمی