حامد دژآباد

حامد دژآباد،

دانشیار
  • مدیر فرهنگی پردیس فارابی
  • مدیر فرهنگی پردیس فارابی
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی

پروفایل

  • مدیر فرهنگی پردیس فارابی 1395←…
  • مدیر فرهنگی پردیس فارابی 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، علوم قرآن و حدیث

1387 ← 1391

P.H.D ، تهران ، علوم قرآن و حدیث

1387 ← 1391

فعالیت های علمی