سعید گیوه چی

سعید گیوه چی،

دانشیار
  • پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ، نماینده دانشکده محیط زیست در پردیس بین المللی ارس
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 02161113185
اتاق : -
  • 45 ارجاعات
  • 4 h-Index

پروفایل

  • پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ، نماینده دانشکده محیط زیست در پردیس بین المللی ارس 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1385 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت در سوانح طبیعی

1383 ← 1385

فعالیت های علمی