سعید گیوه چی

سعید گیوه چی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 02161113578
Scopus
  • 48 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 313 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1385 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت در سوانح طبیعی

1383 ← 1385

فعالیت های علمی