دانشجویان دکتری

احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی،

استاد
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات مدیره
 • عضو کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • عضو دبیرخانه علمی چهارمین کنگره سراسری اخلاق پزشکی
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی دولت کار آفرین
 • عضو کمیته تخصصی الهیات
 • عضو کمیته علمی دومین همایش دانشگاه اخلاق مدار
 • عضو کمیته علمی همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی
 • کارگاه آموزشی-مشاوره ای با عنوان مسئولیت های اخلاقی حوزه آموزش دانشگاه ها در قبال دانشجویان
 • عضویت در کمیته علمی نخستین همایش بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر( با محوریت بیماری کرونا)
 • دوره آموزشی مسئولیت های اخلاقی دانشگاه در قبال اعضای هیات علمی
 • عضو کمیته تدوین نظام نامه اخلاق آموزش
 • عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر عدالت
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
Scopus
 • 167 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۸

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.