احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی

مرتبه علمی : استاد
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات مدیره
 • عضو کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • عضو دبیرخانه علمی چهارمین کنگره سراسری اخلاق پزشکی
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی دولت کار آفرین
 • عضو کمیته تخصصی الهیات
 • عضو کمیته علمی دومین همایش دانشگاه اخلاق مدار
 • عضو کمیته علمی همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی
 • کارگاه آموزشی-مشاوره ای با عنوان مسئولیت های اخلاقی حوزه آموزش دانشگاه ها در قبال دانشجویان
 • عضویت در کمیته علمی نخستین همایش بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر( با محوریت بیماری کرونا)
 • دوره آموزشی مسئولیت های اخلاقی دانشگاه در قبال اعضای هیات علمی
 • عضو کمیته تدوین نظام نامه اخلاق آموزش
 • عضو کمیته علمی همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
 • عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر عدالت
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
Scopus
 • 174 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 226 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • کارگاه روش های پژوهش در مطالعات اسلامی 1400←1400
 • کارگاه آموزشی-مشاوره ای با عنوان مسئولیت های اخلاقی حوزه آموزش دانشگاه ها در قبال دانشجویان 1399←…
 • عضو گروه فلسفه، اخلاق و آموزش پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی 1396←1398
 • عضو کمیته علمی همایش دانشگاه اخلاق مدار 1396←1397
 • عضو گروه تخصصی الهیات 1396←1398
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری 1394←1396
 • عضو کمیته تخصصی الهیات 1394←…
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی دولت کار آفرین 1394←…
 • عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه 1394←1396
 • عضو دبیرخانه علمی چهارمین کنگره سراسری اخلاق پزشکی 1394←…
 • عضو کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1394←…
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات مدیره 1394←…
 • عضو کمیته تخصصی الهیات گروه علوم انسانی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، معارف و فلسفه اسلامی

1373 ← 1373

M.S ، دانشگاه تهران ، معارف و فلسفه اسلامی

1368 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، معارف و فلسفه اسلامی

1360 ← 1364

کلمات کلیدی