غلامرضا فدائی

غلامرضا فدائی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده مدیریت
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، مدیریت

1374 ← 1377

دکتری ، آزاد اسلامی ، کتابداری واطلاع رسانی

1372 ← 1377

کارشناسی ارشد ، تهران ، کتابداری

1352 ← 1354

کارشناسی ، مشهد ، زبان انگلیسی

1346 ← 1350

فعالیت های علمی