فاطمه طاهری

فاطمه طاهری

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 77 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 196 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی-رفتار سازمانی

1388 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1385 ← 1387

B.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1381 ←

کلمات کلیدی