الهه حجازی موغاری

الهه حجازی موغاری،

دانشیار
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
 • نماینده گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره در هیات جذب
 • مشاور وزیر علوم در امور بانوان و خانواده
 • ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • شورای برنامه ریزی،گسترش ونظارت آموزشی
 • کمیته برنامهریزی و نظارت برطرح افزایش توانمندی ها و شایستگی های اعضای هیات علمی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی تربیتی ومشاوره
شماره تماس : 61117411
Scopus
 • 10 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

 • کمیته برنامهریزی و نظارت برطرح افزایش توانمندی ها و شایستگی های اعضای هیات علمی 1398←1400
 • شورای برنامه ریزی،گسترش ونظارت آموزشی 1398←1401
 • ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1397←1400
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1396←1399
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1396←1398
 • شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران 1395←1398
 • مشاور وزیر علوم در امور بانوان و خانواده 1395←…
 • مدیر گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره 1394←1395
 • نماینده گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره در هیات جذب 1394←…
 • شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1394←1397
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پاریسx ، روانشناسی

1367 ← 1371

M.S ، پاریسx ، روانشناسی تحولی

1366 ← 1367

کارشناسی ، پل والری ، روانشناسی ژنتیک

1362 ← 1366

فعالیت های علمی