داریوش شیرانی

داریوش شیرانی،

دانشیار
  • رئیس بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
شماره تماس : 02166920035
Scopus
  • 115 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • مدیر گروه داخلی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، دامپزشکی

1368 ← 1374

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

1358 ← 1366

کلمات کلیدی