اعضای هیات علمی

محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089781
اتاق : 322-2
Scopus
  • 34 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 87 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • استارت آپ های دانشگاهی 1400←1400
  • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1400←1400
  • مهارت های نیک زیستن 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی