اعضای هیات علمی

غلامرضا چگینی

غلامرضا چگینی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 735 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.