غلامرضا چگینی

غلامرضا چگینی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 666 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پروفایل

  • مدیر گروه فنی کشاورزی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، ارومیه ، ماشینهای کشاورزی

… ←

Ph.D ، تربیت مدرس ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

… ←

M.S ، تربیت مدرس ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

… ←

فعالیت های علمی