غلامرضا چگینی

غلامرضا چگینی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فنی کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 931 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • مدیر گروه فنی کشاورزی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

… ←

کارشناسی ، ارومیه ، ماشینهای کشاورزی

… ←

M.S ، تربیت مدرس ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

… ←

کلمات کلیدی