کارن ابری نیا

کارن ابری نیا،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1970 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 2954 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

پروفایل

  • هیآت ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود 1395←1396
  • عضو هیأت ممیزه مشترک مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت نفت 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منچستر-یومیست ، مهندسی مکانیک

1364 ← 1370

M.S ، منچستر-یومیست ، مهندسی مکانیک

1360 ← 1363

کارشناسی ، سیتی-لندن ، مهندسی مکانیک

1356 ← 1360

فعالیت های علمی