علی باقر طاهری نیا

علی باقر طاهری نیا

مرتبه علمی : استاد
 • معاون علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • عضو کارگروه طرح نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • عضو کمیسیون دایمی هیات امنا
 • رییس گروه تخصصی تخلفات پژوهشی
 • عضو شورای ارزیابی خدمات پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی
 • عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه فرهنگیان

پروفایل

 • عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه فرهنگیان 1401←1403
 • عضو شورای ارزیابی خدمات پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی 1400←1402
 • رییس گروه تخصصی تخلفات پژوهشی 1397←…
 • عضو کمیسیون دایمی هیات امنا 1397←…
 • عضو کارگروه طرح نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1393←…
 • معاون علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392←…
 • سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور 1392←1392
 • معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1387←1391
 • معاون اموزشی دانشکده 1380←1382

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی