بهزاد خرمی

بهزاد خرمی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور / پردیس ابوریحان
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۰۹۰۷
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی