بهزاد خرمی

بهزاد خرمی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۰۹۰۷
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 177 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 315 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • آیین نگارش متون دانشگاهی(فارسی-انگلیسی) 1401←1401
  • آشنایی با روش های تدریس نوین در آموزش عالی(متون تدریس) 1401←1401
  • طبقه بندی بین المللی اختراعات 1401←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی