مصطفی باغانی

مصطفی باغانی

مرتبه علمی : دانشیار
 • سرپرستی مرکز محاسبات ابرایانش سیمرغ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 • مدیر هسته پژوهشی با عنوان هسته: طراحی ریز ساختار مواد پیشرفته
 • عضویت در طلایه داران علمی دانشگاه
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02161119921
اتاق : 815
صفحه رخ نما
Scopus
 • 3542 ارجاعات
 • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 3497 ارجاعات
 • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

 • عضویت در طلایه داران علمی دانشگاه 1401←…
 • مدیر هسته پژوهشی با عنوان هسته: طراحی ریز ساختار مواد پیشرفته 1400←…
 • سرپرستی مرکز انفورماتیک دانشکده مهندسی مکانیک 1400←1401
 • سرپرستی مرکز محاسبات ابرایانش سیمرغ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران 1398←…
 • سرپرستی مرکز انفورماتیک دانشکده مهندسی مکانیک 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی

1391 ← 1392

P.H.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

1381 ← 1385

کلمات کلیدی