مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی(بازنشسته)

پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 171 ارجاعات
  • 7 h-Index
Google Scholar
  • 1008 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.