مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی،

استاد
  • دانشکده محیط زیست ، رییس دانشکده محیط زیست
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 171 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست ، رییس دانشکده محیط زیست 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آریزونا ، مهندسی عمران منابع آب و محیط زیست

1369 ← 1373

M.Sc ، تنسی ، مهندسی عمران-محیط زیست

1366 ← 1368

کارشناسی ، تنسی ، مهندسی کشاورزی

1361 ← 1365

فعالیت های علمی