عبدالعلی ملماسی

عبدالعلی ملماسی،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
شماره تماس : 02166920035
Scopus
  • 447 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کشیک درمانگاهی 5 (دام کوچک) 7508470 2 08 نامشخص - ترم دوم 1400
تکنیک های تشخیص و روش های درمانی 7508525 2 08 | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
کارورزی داخلی دام های کوچک 2 7508214 2 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی داخلی دام های کوچک 1 7508245 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
فیزیوپاتولوژی و بیماری های پوست 7508406 2 08 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
عملیات درمانگاهی دام های کوچک 7508205 2 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی داخلی دام های کوچک 3 7508053 3 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی داخلی دام های کوچک 2 7508251 2 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کشیک درمانگاهی 2 7510012 3 10 نامشخص - ترم دوم 1400
کشیک درمانگاهی 4 7510019 3 10 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی طب بالینی دام های کوچک 1 7501125 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی طب بالینی دام های کوچک 2 7501234 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی طب بالینی دام های کوچک 3 7501235 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی طب بالینی دام های کوچک 4 7501236 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
بیماری های داخلی دام های کوچک 7501227 1 01 هرهفته (08:00 - 09:00) - ترم دوم 1400
بیماری های عفونی 7510017 2 10 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فیزیوپاتولوژی و بیماری های پوست 7508406 2 08 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیماری های عفونی 7510017 2 10 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1