عبدالعلی ملماسی

عبدالعلی ملماسی،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
شماره تماس : 02166920035
Scopus
 • 440 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

 • رسیدگی کارشناسی به شکایات حرفه ای - سازمان نظام دامپزشکی 1397←1397
 • تدوین پیش نویس دستورالعمل مرکز نگهداری و کنترل جمعیت و سامان دهی سگ های بدون صاحب شهری 1397←1397
 • تدوین پیش نویس دستورالعمل مرکز نگهداری و کنترل جمعیت و سامان دهی سگ های بدون صاحب شهری 1397←1397
 • شرکت درجلسه کمیته فنی حیوانات خانگی سازمان دامپزشکی کشور 1397←1397
 • شرکت درجلسه کمیته فنی حیوانات خانگی سازمان دامپزشکی کشور 1397←1397
 • شرکت درجلسه کمیته فنی حیوانات خانگی سازمان دامپزشکی کشور 1396←1396
 • رسیدگی کارشناسی به شکایات حرفه ای - سازمان نظام دامپزشکی 1396←1396
 • عضویت درپانل بیماری های حیوانات اگزوتیک دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه 1396←1396
 • عضویت درکمیته علمی دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه 1396←1396
 • نماینده دانشکده جهت حضور در مراسم روز هاری - موسسه پاستور 1395←1395
 • عضویت درکمیته علمی نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران 1395←1395
 • عضویت درپانل بهداشت و بیماری های حیوانات خانگی نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران 1395←1395
 • عضویت در کمیته کشوری حذف هاری انسانی-وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1394←1397
 • عضویت در شورای مرکزی کمیته علمی نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی 1393←1393
 • شرکت درجلسه کمیته فنی حیوانات خانگی و حیات وحش سازمان دامپزشکی کشور 1392←1392
 • شرکت درجلسه کمیته فنی حیوانات خانگی و حیات وحش سازمان دامپزشکی کشور 1392←1392
 • شرکت در جلسه کمیته فنی حیوانات خانگی و حیات وحش سازمان دامپزشکی کشور 1392←1392
 • عضویت در کمیسیون ثبت داروی سازمان دامپزشکی کشور 1389←1391
 • عضویت در کمیته علمی موزه طبیعت و حیات وحش ایران- دارآباد 1380←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، دامپزشکی

1370 ← 1374

کارشناسی ارشد ، تهران ، دامپزشکی

1362 ← 1366

کلمات کلیدی