محمدحسین علیزاده

محمدحسین علیزاده،

استاد
  • از سال 1394 ، عضو کارگروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  • ، نایب رییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی
  • ، مدیر کل تربیت بدنی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 82 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال