محمدحسین علیزاده

محمدحسین علیزاده،

استاد
  • از سال 1394 ، عضو کارگروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 418 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال