دانشجویان دکتری

محمدحسین علیزاده

محمدحسین علیزاده،

استاد
 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
Scopus
 • 7585 ارجاعات
 • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری 1400←1403
 • مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان 1396←1400
 • مدیر کل تربیت بدنی 1396←1400
 • نایب رییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی 1395←1398
 • نایب رئیس اول فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی 1395←1395
 • سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی 1395←1395
 • رییس انجمن فوتبال وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1394←1395
 • عضو کار گروه نشریات تخصصی وزارت علوم 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منچستر ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1373 ← 1377

M.S ، تربیت مدرس ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1364 ← 1368

کارشناسی ، گیلان ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1360 ← 1364

کلمات کلیدی