عباس بازرگان هرندی

عباس بازرگان هرندی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
Scopus
  • 56 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه پیتسبورگ(پنسیلوانیا) ، رو ش های تحقیق و آمار(تحقیقات آموزشی)

1387 ← 1353

Diplomat ، موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی- یونسکو ، برنامه ریزی اموزشی

1347 ← 1351

M.S ، تهران ، امار ریاضی

1343 ← 1345

Diplomat ، موسسه آمار هندوستان-ISI ، آمار

1343 ← 1344

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ریاضیات

1340 ← 1343

کلمات کلیدی