احمد خونساری

احمد خونساری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084333
Scopus
  • 880 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1503 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • مسئول کمیته علمی المپیاد مهندسی کامپیوتر منطقه 1 1398←1398
  • همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور 1389←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه گلاسگو ، کامپیوتر

1378 ← 1382

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، معماری کامپیوتر

1372 ← 1375

کارشناسی ، شهیدبهشتی ، برق - سخت افزار

1365 ← 1371

فعالیت های علمی