احمد خونساری

احمد خونساری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084333
اتاق : -
Scopus
  • 633 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 1117 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، University of Glasgow ، کامپیوتر

1378 ← 1382

کارشناسی ارشد ، علم و صنعت ، معماری کامپیوتر

1372 ← 1375

کارشناسی ارشد ، University of Science and Technology (IUST) ، کامپیوتر سخت افزار

1372 ← 1374

کارشناسی ، شهیدبهشتی ، برق - سخت افزار

1365 ← 1371

کارشناسی ، Shahid Beheshti ، مهندسی کامپیوتر

1365 ← 1368

فعالیت های علمی