محمدجلال عباسی شوازی

محمدجلال عباسی شوازی

مرتبه علمی : استاد
 • بازرس هیات مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران
 • عضو کارگروه همکاری با کشورهای روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز
 • کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02188529121; 02161117856
Scopus
 • 957 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 4422 ارجاعات
 • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی 1400←1402
 • عضو کارگروه همکاری با کشورهای روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز 1399←1402
 • کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی 1399←1401
 • عضو شورای پژوهشی مرکز آمار ایران 1399←1402
 • عضو گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 1398←1400
 • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای استرالیا، آمریکا، انگلستان و کانادا 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ملی استرالیا ، جمعیت شناسی

1373 ← 1377

M.S ، تهران ، جمعیت شناسی

1367 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، علوم اجتماعی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی