دانشجویان دکتری

مجتبی زروانی

مجتبی زروانی،

دانشیار
  • مدیریت گروه
  • سردبیری
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس : 02142762261

پروفایل

  • سردبیری 1400←1403
  • سر دبیری 1397←1400
  • معاون علمی دانشکده 1396←1399
  • مدیر گروه 1396←1397
  • مدیر گروه 1393←1395
  • مدیریت گروه 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تهران ، الهیات ومعارف اسلامی

… ←

B.S ، تهران ، الهیات ومعارف اسلامی

… ←

B.S ، تهران ، الهیات ومعارف اسلامی

… ←

Ph.D ، تهران ، ادیان و عرفان تطبیقی

1370 ← 1375

M.S ، تهران ، ادیان عرفان

1366 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، فقه وحقوق اسلامی

1362 ← 1366

کلمات کلیدی