رضا آقائی زاده ظروفی

رضا آقائی زاده ظروفی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084302
اتاق : 2-617
Scopus
  • 1230 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

پروفایل

  • عضویت در کمیته تخصصی کامپیوتر وزارت علوم تحقیقات و فن آوری 1392←1393
  • سرپرستی آزمایشگاه پردازش تصویر 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ازاکا، ژاپن ، پردازش تصاویر پزشکی

1373 ← 1377

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی برق - مخابرات سیستم

1367 ← 1370

کارشناسی ، صنعتی امیر کبیر ، مهندسی برق - الکترونیک

1363 ← 1367

فعالیت های علمی