زهرا موحدی

زهرا موحدی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
Google Scholar
  • 18 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، دانشگاه پاریس شرق ، مهندسی کامپیوتر

… ←

دکتری ، دانشگاه پاریس سکله و مدرسه تلکام پاریس جنوب ، مهندسی کامپیوتر

… ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیر و ماری کوری (پاریس سوربون) ، مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

… ←

کارشناسی ، دانشگاه پاریس دکارت ، مهندسی کامپیوتر

… ←

فعالیت های علمی