سعید زیباکلام مفرد

سعید زیباکلام مفرد،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112354
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه لیدز ، فلسفه

1365 ← 1369

M.S ، برادفورد ، صلح شناسی

1356 ← 1358

کارشناسی ، پورت موث ، مهندسی برق والکترونیک

1353 ← 1356

فعالیت های علمی