محمدعادل ضیائی

محمدعادل ضیائی،

دانشیار
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس : 02188766272
اتاق : -

پروفایل

  • سرپرست گروه آموزشی فقه شافعی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1375 ← 1382

کارشناسی ارشد ، تهران ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1372 ← 1375

فعالیت های علمی