اعضای هیات علمی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی،

استادیار
  • عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی گوهرشاد
دانشکده علوم و فنون نوین
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
شماره تماس : 86093401
اتاق : 338
Scopus
  • 133 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 244 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • استاد مشاور فرهنگی 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لیدز ، مهندسی مخابرات

1382 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه برادفورد ، مهندسی الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر

1379 ← 1382

B.S ، برادفورد ، مهندسی الکترونیک مخابرات و کامپیوتر

1379 ← 1382

کلمات کلیدی