عباس زارعی هنزکی

عباس زارعی هنزکی،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | شکل دادن فلزات
شماره تماس : 82084072
Scopus
  • 7616 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 9466 ارجاعات
  • 51 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

  • رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک گیل ، متالوژی ومواد

1369 ← 1373

M.S ، تهران ، متالوژی ومواد

1364 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1361 ← 1365

کلمات کلیدی