محمد رضا ذاکر زاده

محمد رضا ذاکر زاده،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02161114035
اتاق : -
Scopus
  • 411 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 752 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

پروفایل

  • سرپرست گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

1386 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

1377 ← 1381

فعالیت های علمی