زهرا محمدی

زهرا محمدی،

دانشیار
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
شماره تماس : 02161119045
Scopus
  • 44 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه ارتباطی و تربیتی 1400←1400
  • Современный тенденции в методике преподавания русского языка как иностранного 1400←1400
  • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه اخلاق آموزش و پژوهش 1400←1400
  • حکم نمایندگی بنیاد روسکی میر در دانشگاه تهران 1398←1400
  • حکم نمایندگی بنیاد روسکی میر روسیه در دانشگاه تهران 1396←1398
  • مشاور علمی گروه تخصصی زبان و ادبیات روسی 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه دولتی مسکو (لامانوسوف ، ادبیات روسی

1384 ← 1387

M.S ، تربیت مدرس ، آموزش زبان روسی

1381 ← 1383

کارشناسی ، تهران ، زبان و ادبیات روسی

1376 ← 1380

فعالیت های علمی