یاسمن سلمکی

یاسمن سلمکی

مرتبه علمی : دانشیار
 • همکاری در برگزاری مراسم روزی با دانشگاه تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته زیست گیاهی ورودی سال 1395
 • نماینده بخش علوم گیاهی در شورای آموزشی
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161113316
Scopus
 • 864 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

 • نماینده بخش علوم گیاهی در شورای آموزشی 1400←1403
 • استاد راهنمای علمی- فرهنگی دانشجویان وروردی سال 1400 1400←1402
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته زیست گیاهی ورودی سال 1396 1398←1400
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته زیست گیاهی ورودی سال 1395 1398←…
 • همکاری در برگزاری مراسم روزی با دانشگاه تهران 1398←…
 • نماینده بخش علوم گیاهی در شورای آموزشی 1395←1397
 • رییس کارگروه المپیاد دانشجویی دانشکده زیست شناسی 1395←1397
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته زیست شناسی- علوم گیاهی ورودی سال 1392 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران- دانشگاه لودویگ ماکزیمیلیان آلمان ، سیستماتیک گیاهی

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی، علوم گیاهی، گرایش سیستماتیک اکولوژی

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شاهد ، زیست شناسی- علوم جانوری

1380 ← 1383

کلمات کلیدی