اکرم وطن نژاد

اکرم وطن نژاد

مرتبه علمی : استادیار
 • یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه
 • طراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه
 • رصد و ارزیابی یادگیری دانش پذیران
 • رییس بخش بیوشیمی
 • رییس بخش بیوشیمی
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم زیستی مقایسه ای
Scopus
 • 457 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
 • 585 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • رییس بخش بیوشیمی 1402←1403
 • رییس بخش بیوشیمی 1401←…
 • یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه 1398←…
 • طراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه 1398←…
 • رصد و ارزیابی یادگیری دانش پذیران 1398←…
 • ریاست بخش بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، بیوشیمی بالینی

… ←

کلمات کلیدی