تکتم شهریاری

تکتم شهریاری،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 76 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

1388 ← 1392

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران - محیط زیست

1385 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی) ، شیمی محض

1372 ← 1377

فعالیت های علمی