تکتم شهریاری

تکتم شهریاری،

استادیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 32 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی