تکتم شهریاری

تکتم شهریاری،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 86 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • مهارت های یادگیری و یاددهی 1400←1400
  • تفکر انتقادی 1400←1400
  • اخلاق حرفه ای اعضا هیئت علمی 1400←1400
  • مهارت های نیک زیستن 1400←1400
  • یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه 1399←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

1388 ← 1392

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران - محیط زیست

1385 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی) ، شیمی محض

1372 ← 1377

فعالیت های علمی